In nhãn Vận chuyển

NHÃN VẬN CHUYỂN: dùng ghi nội dung của hàng hóa gồm: tên hàng hóa, tên và địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, định lượng hàng hóa, thành phần cấu tạo, chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản, hướng dẫn sử dụng và bảo quản, xuất xứ của hàng hóa.

   • «« Đầu tiên
  • « trang trước
  • 1
  • trang sau »
  • Cuối cùng »»